Iconen van verschillende kaarten

Card fees & betaaltarieven - een uitleg

door Tebi • November 20, 2023

Elke transactie die je maakt bestaat eigenlijk uit drie aparte kosten: Interchange fees, Scheme fees en een Acquirer mark-up. De Acquirer mark-up is wat je betaalt aan de provider van de betaaldienst, de andere twee komen verschillende partijen ten goede, en hun hoogte is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het land waar de kaart is uitgegeven, het merk van de kaart, of het een consumentenkaart of een zakelijke kaart is, en de uitgevende (‘issuing’) bank.

Betaalproviders communiceren deze kosten op verschillende manieren. Een enkele (zoals Tebi) gaat in op de (vaak saaie) details. Andere aanbieders proberen de boel te ‘versimpelen’ door er één overzichtelijk bedrag of percentage van te maken. Een van deze methoden is complex maar transparant, de andere niet zozeer. Lees verder om te ontdekken welke methode welke is!

Kaartkosten

In het prijsmodel van Tebi bestaan de kaartkosten uit twee componenten: Interchange fees en Scheme fees

Interchange fees

Het grootste deel van de kosten van elke transactie zijn meestal de Interchange fees. Deze worden aan de bank van de kaarthouder betaald om hun kosten te dekken, en deze kunnen variëren van 0,3% tot meer dan 2,5% van de transactiewaarde.

Factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke Interchange fees zijn onder andere of de kaart een debet- of creditkaart is, voor consumenten- of zakelijk gebruik, het land waar de kaart is uitgegeven en het land waar de transactie plaatsvindt. Als gevolg hiervan zullen de Interchange fees per transactie variëren.

Scheme Fees

Een ‘card scheme’ is eigenlijk een soort betalingsnetwerk waarop debet- of creditcardbetalingen verwerkt en beheerd worden. Banken en financiële instellingen bieden een dergelijk netwerk aan en brengen daarvoor ‘scheme fees’ in rekening. Deze worden betaald door bedrijven die van het netwerk gebruikmaken om transacties te verwerken. Bijvoorbeeld, Visa en Mastercard zijn beide aanbieders van card schemes, en hanteren dus bijbehorende scheme fees.

Scheme fees veranderen nogal vaak. Een recent voorbeeld daarvan stamt uit 2015, toen de EU besloot interchange fees te beperken tot 0,30% (creditcards) en 0,20% (debitcards) van het transactiebedrag. Hierdoor zijn Visa en Mastercard naar andere manieren gaan zoeken om meer geld binnen te kunnen halen. Dit resulteerde in aanzienlijk hogere scheme fees, waardoor betaalproviders met blend-prijzen zichzelf gedwongen zagen ook hun prijzen te verhogen.

Prijsmethoden

Hier vergelijken we twee prijsmethoden: Blend Pricing en Interchange++ Pricing

Blend Pricing

Bij Blend Pricing betaal je gewoon altijd hetzelfde bedrag of percentage, ongeacht de betaalmethode. Blend Pricing is in die zin de simpelste prijsmethode die er is: men houdt een vast bedrag in (bijvoorbeeld 1,95% van elke transactie) voor elke betaling, ongeacht welke kaart je gebruikt, welke bank je hebt, of waar je de betaling doet. Klinkt simpel, toch? Maar er zit een addertje onder het gras: dit vaste bedrag moet van alle soorten kaarten de kosten kunnen dekken, wat betekent dat de betalingsdienstverlener vaak meer winst maakt op de meeste transacties. Dus, je kunt wat geld besparen als je klanten dure kaarten gebruiken (zoals een zakelijke creditcard van ergens ver weg), maar voor de meeste transacties (zoals een gewone pinpas) betaal je hogere transactiekosten, waarbij de betalingsdienstverlener het verschil in zijn zak steekt. Dit maakt Blend Pricing dus de duurdere optie.

Interchange++ Pricing

Een meer transparante prijsmethode is Interchange++ Pricing, waarbij de merchant de transactiekosten rechtstreeks betaalt. De uiteindelijke kosten kunnen verschillen per transactie; hoeveel is afhankelijk van bepaalde kenmerken.

Hoewel Interchange++ Pricing in zekere mate wordt beïnvloed door card schemes, hangt de uiteindelijke waarde van de Interchange fee af van verschillende factoren en verschilt deze daardoor per transactie. Dit is eigenlijk goed voor bedrijven, omdat ze bij elke transactie gewoon de kosten betalen die passen bij die specifieke situatie, in plaats van een vast percentage waarvan er een substantieel deel aan de strijkstok blijft hangen.

Welke prijsmethode gebruikt Tebi?

Het doel van Tebi Payments is om onze klanten dezelfde lage transactiekosten te bieden waar normaliter alleen grote bedrijven gebruik van kunnen maken. Daarom hebben we er bewust voor gekozen om onze merchants Interchange++ Pricing aan te bieden in plaats van Blend Pricing

Graph of the different fees